Indeks obrazów

Wyświetla wiele obrazów jednocześnie.
  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. Naciśnij przycisk (Indeks), aby wyświetlić ekran indeksu obrazów.

Naciśnij przycisk ponownie, aby wyświetlić ekran indeksu z większą liczbą obrazów. Ponownie naciśnij przycisk, aby wyświetlić obrazy z użyciem Kalendarza, podczas odtwarzania w trybie [Widok daty].
  1. Aby wrócić do ekranu pojedynczego obrazu, wybierz zdjęcie za pomocą przycisku sterowania, po czym naciśnij .

Wyświetlanie obrazów z żądanego dnia / katalogu

Przyciskiem sterowania wybierz pasek po lewej stronie, po czym wybierz żądany katalog za pomocą /.

Wyświetlanie obrazów z użyciem Kalendarza

Po ustawieniu opcji [Tryb oglądania] na [Widok daty], naciśnij przycisk (Indeks), aby wyświetlić obrazy z użyciem Kalendarza, podczas gdy indeks wyświetla więcej obrazów.
  • Aby wybrać miesiąc dla obrazów do wyświetlenia, wybierz / za pomocą przycisku sterowania, a następnie naciśnij .

  • Aby wyświetlić obrazy z wybranego dnia w trybie indeksu, wybierz datę za pomocą przycisku sterowania i naciśnij .

  • Aby wyjść z Kalendarza i ponownie wyświetlić ekran indeksu obrazów, wybierz za pomocą przycisku sterowania, a następnie naciśnij .