Używanie opcji MENU (Fotografowanie)

Można bez trudu wybrać różne funkcje fotografowania przyciskiem MENU.
  1. Naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie) i ustaw aparat w tryb fotografowania.

  1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu.

  1. Wybierz żądaną opcję menu za pomocą /// na przycisku sterowania.

  1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć ekran menu.