Tryb NAGR

Gdy przełącznik trybu ustawiony jest na [Zdjęcie], można wybrać tryb fotografowania.
  1. MENU (Tryb NAGR) żądany tryb


(Inteligentna automatyka)
Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją nastawienia. [Szczegóły]

(Autoprogram)
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). [Szczegóły]
Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu.

(Efekt wizualny)
Umożliwia robienie zdjęć z oryginalną teksturą, stosownie do pożądanego efektu. [Szczegóły]

(Wybór sceny)
Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie z rodzajem sceny. [Szczegóły]