Łatwy tryb

Umożliwia wykonywanie zdjęć przy użyciu minimum niezbędnych funkcji.
Rozmiar tekstu zwiększa się i wskaźniki są łatwiejsze do zobaczenia.
  1. MENU (Łatwy tryb) na przycisku sterowania

  1. [OK]

  1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Aby wyjść z łatwego trybu, naciśnij MENU [Kończy łatwy tryb]
Uwaga
  • Energia akumulatora może zostać szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność ekranu.


O rozpoznaniu sceny

Rozpoznanie sceny działa w łatwym trybie. Funkcja ta umożliwia aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rozpoznanie sceny. [Szczegóły]

Funkcje fotografowania dostępne w łatwym trybie (Fotografowanie)


Rozmiar zdjęcia
MENU [Rozmiar zdjęcia] na przycisku sterowania żądany tryb
Wybierz rozmiar [Duży] albo [Mały].
Samowyzw.
na przycisku sterowania żądany tryb
Wybierz tryb [10 s] albo [Wyłącz].
Lampa błyskowa
na przycisku sterowania żądany tryb
Wybierz tryb [Auto] albo [Wyłącz].
Zdjęcie z uśmiechem
na przycisku sterowania

Podobny temat