Wyodrębniony kolor

Po wybraniu ustawienia [Kolor częściowy] w opcji Efekt wizualny, wybierz kolor do wyodrębnienia.
  1. MENU (Wyodrębniony kolor) żądany tryb


(Czerwony)
Wyodrębnia tylko kolor czerwony.

(Zielony)
Wyodrębnia tylko kolor zielony.

(Niebieski)
Wyodrębnia tylko kolor niebieski.

(Żółty)
Wyodrębnia tylko kolor żółty.

Uwaga
  • Gdy wybrana jest opcja [Kolor częściowy], zależnie od obiektu obrazy mogą nie zachować wybranego koloru.

Podobny temat