Ustawienia serii zdjęć

Można wybrać tryb pojedynczego zdjęcia lub ciągłego nagrywania jako tryb fotografowania.
  1. MENU (Ustawienia serii zdjęć) żądany tryb


(Zdjęcia pojedyncze)
Aparat wykonuje jedno zdjęcie.

(Zdjęcia seryjne)
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat wykonuje w sposób ciągły do 100 klatek w jednej serii.

Uwagi
  • Opcja [Lampa błyskowa] jest ustawiona na [Wyłącz].

  • Podczas fotografowania ciągłego z samowyzwalaczem, zostanie nagrana seria maksymalnie 5 obrazów, niezależnie od czasu naciśnięcia spustu migawki.

  • Odstęp czasu nagrywania może być dłuższy w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu.

  • [Ostrość], [Balans bieli] i [EV] zostają ustawione dla pierwszego zdjęcia i te ustawienia są używane dla następnych zdjęć.

  • Gdy pamięć wewnętrzna lub karta pamięci zapełni się, seria zostanie zatrzymana.

Podobny temat