EV

Możesz wyregulować ekspozycję ręcznie, z krokiem 1/3 EV, w zakresie od –2.0 EV do +2.0 EV.
  1. MENU (EV) żądane ustawienie EV

Regulacja ekspozycji dla uzyskania lepszych obrazów
A: Nadmierna ekspozycja (za dużo światła)
B: Prawidłowe naświetlenie
C: Niedostateczna ekspozycja (za mało światła)
  • Gdy zdjęcie jest prześwietlone, ustaw [EV] na wartość ujemną.

  • Gdy zdjęcie jest niedoświetlone, ustaw [EV] na wartość dodatnią.

Uwaga
  • Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy używasz lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.

Podobny temat