ISO

Ustawia czułość świetlną, gdy aparat jest ustawiony na autoprogram. Podczas nagrywania filmu można wybrać jedynie ustawienie [Auto] i nie można wybrać czułości ISO.
  1. MENU (ISO) żądany tryb


(Auto)
Ustawia czułość ISO automatycznie.

//////
Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).

Regulacja czułości ISO (Zalecany wskaźnik ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być ciemniejsze.
Podobny temat