Balans bieli

Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji, gdy kolory na obrazie wyglądają nienaturalnie.
  1. MENU (Balans bieli) żądany tryb


(Auto)
Automatycznie reguluje balans bieli tak, aby kolory były naturalne.

(Światło dzienne)
Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków w późne popołudnie, scen nocnych, neonów, fajerwerków itp.

(Pochmurnie)
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.

(Balans bieli świetlówki 1)
(Balans bieli świetlówki 2)
(Balans bieli świetlówki 3)
[Balans bieli świetlówki 1]: Korekcja dla białego światła jarzeniowego.
[Balans bieli świetlówki 2]: Korekcja dla naturalnie białego światła jarzeniowego.
[Balans bieli świetlówki 3]: Korekcja dla białego światła jarzeniowego typu dziennego.

(Żarowe)
Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.

(Lampa błyskowa)
Korekcja dla lampy błyskowej.

(Jednym dotk.)
Korekcja balansu bieli w zależności od źródła światła. Użyj tego trybu, gdy opcja [Auto] i inne ustawienia nie pozwalają uzyskać dokładnego odzwierciedlenia kolorów.

(Nast. jedn. dotk.)
Zapamiętanie podstawowego koloru białego, który zostanie użyty w trybie [Jednym dotk.]. [Szczegóły]

Efekty warunków oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Odcienie koloru są regulowane automatycznie, ale można ręcznie wyregulować odcienie koloru, używając funkcji balansu bieli.
Światło dzienne (Białe jako standardowe)
Pochmurnie (Sinawe)
Światło jarzeniowe (Zabarwione na zielono)
Światło żarowe (Czerwonawe)
Uwagi
  • Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż opcji [Lampa błyskowa], [Balans bieli] zostanie ustawiony na [Auto].

  • Gdy opcja [Lampa błyskowa] jest ustawiona na [Włącz] lub [Synch. z dł. czas.], balans bieli można ustawić wyłącznie w zakresie opcji [Auto], [Lampa błyskowa], [Jednym dotk.] lub [Nast. jedn. dotk.].

  • Tryb [Nast. jedn. dotk.] nie może być wybrany podczas ładowania lampy błyskowej.


Uchwycenie podstawowego koloru białego w trybie [Nast. jedn. dotk.]

  1. Uchwyć w kadr biały obiekt, np. kartkę papieru, w tych samych warunkach oświetleniowych, jak w przypadku fotografowania obiektu.

  1. MENU (Balans bieli) [Nast. jedn. dotk.] na przycisku sterowania

Ekran zrobi się na chwilę czarny, a kiedy balans bieli zostanie skorygowany i zapisany w pamięci, ponownie zostanie wyświetlony ekran nagrywania.
Uwagi
  • Jeśli podczas fotografowania miga wskaźnik , balans bieli nie został ustawiony lub nie można go ustawić. Należy użyć automatycznego balansu bieli.

  • Nie należy potrząsać aparatem ani w niego uderzać, kiedy włączony jest tryb [Nast. jedn. dotk.].

  • Po ustawieniu trybu lampy na [Włącz] lub [Synch. z dł. czas.], balans bieli jest korygowany do warunków z użyciem lampy.

Podobny temat