Ostrość

Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć tego menu.
AF oznacza Autofokus, czyli funkcję, która pozwala na automatycznie ustawienie ostrości.
Wybrana ramka pola AF pojawi się na ekranie.
  1. MENU (Ostrość) żądany tryb


(Multi AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF.
Gdy wciśniesz do połowy spust migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka.
  • Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarze.


(Centr AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.

(Punktowy AF)
Automatycznie ogniskuje na bardzo małych obiektach lub na wąskim wycinku przestrzeni. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
  • Utrzymuj aparat nieruchomo, aby obiekt nie wychodził poza ramkę pola AF.


Uwagi
  • Gdy jest używana opcja [Zoom cyfrowy] lub [Wspomaganie AF], ramka pola AF zostanie wyłączona i będzie wyświetlona linią przerywaną. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.

  • Po włączeniu funkcji Śledzenie ostrością, aparat ustawi ostrość, wybierając priorytetowo obiekt, który ma być śledzony.

Ogniskowanie na obiektach w pobliżu krawędzi ekranu

Jeżeli obiekt jest nieostry, wykonaj co następuje:
  1. Skomponuj ujęcie tak, aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF (A) i wciśnij spust migawki do połowy, aby zogniskować na obiekcie (Blokada AF).

  1. Gdy wskaźnik blokady AE/AF (B) przestanie migać i pozostanie zapalony, wróć do ostatecznie skomponowanego zdjęcia i wciśnij całkowicie spust migawki.

  • Dopóki nie wciśniesz spustu migawki do końca, możesz wypróbować tę procedurę tyle razy, ile jest to konieczne.

Podobny temat