Tryb pomiaru

Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję.
  1. MENU (Tryb pomiaru) żądany tryb


(Wielopunktowy)
Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry ekspozycji (pomiar wielopunktowy).

(Centralny)
Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie ważony).

(Punktowy)
Zestaw celownik pomiaru punktowego (A) z obiektem, aby zmierzyć jedną część obiektu (Pomiar punktowy). Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu, lub gdy jest silny kontrast między tłem i obiektem.

Podobny temat