Rozpoznanie sceny

Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania i wykonuje zdjęcie. Gdy wykryty jest ruch, czułość ISO zostaje zwiększona zgodnie z poruszeniami, aby zredukować rozmazanie obiektu. Gdy w aparacie jest ustawiony tryb inteligentnej automatyki, możesz wybrać w aparacie tryb [Zaawansowany], w którym aparat automatycznie wykona dwa zdjęcia.
W trybie rozpoznania sceny pozycja ikony wyświetlanej na ekranie zależy od bieżących okoliczności. W szczególności zależy to od tego, czy aparat rozpoznał scenę lub warunki. Jeśli aparat rozpoznał scenę, w pierwszym wierszu pojawią się takie ikony i wskaźniki jak (Portret), (Dziecko), (Nocny portret), (Nocny widok), (Portret pod światło), (Pod światło), (Pejzaż), (Makro), (Reflektor) lub (Słabe światło). W określonych warunkach drugim wierszu mogą się też pojawić takie ikony, jak (statyw) lub (ruch aparatu). Aparat może wykryć jednocześnie scenę i warunki lub tylko jeden z tych elementów.
  1. MENU (Rozpoznanie sceny) żądany tryb


(Auto)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia i zrobi zdjęcie.

(Zaawansowany)
Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia. Gdy aparat rozpozna scenę (Nocny widok), (Nocny portret), (Pod światło) lub (Portret pod światło) ustawienie zostaną automatycznie zmienione i zostanie nagrany jeszcze jeden obraz.
  • Gdy dwa obrazy zostaną nagrane jeden po drugim, znak + na ikonie zmieni kolor na zielony.

  • Gdy wykonane są dwa ujęcia, dwa obrazy są wyświetlone obok siebie natychmiast po fotografowaniu.

  • Po wyświetleniu [Red. zamkn. oczu] zostaną automatycznie wykonane dwa obrazy. Spośród nich zostanie wybrany ten, na którym fotografowana osoba ma otwarte oczy. [Szczegóły]


Uwagi
  • Funkcja rozpoznania sceny nie działa, gdy nagrywasz zdjęcia przy użyciu zoomu cyfrowego.

  • Dostępne ustawienia lampy błyskowej to [Auto] i [Wyłącz].

  • W niektórych warunkach te sceny mogą nie zostać rozpoznane.

  • W trybie Śledzenie ostrością sceny (Portret), (Dziecko), (Nocny portret) lub (Portret pod światło) nie są rozpoznawane.

  • Jeśli w środowisku powstają wibracje przenoszone na aparat, a wykryte zostały jednocześnie warunki (statyw) i (Nocny widok), warunki (statyw) mogą nie zostać rozpoznane.

  • Czasami długi czas otwarcia migawki powoduje, że jednocześnie wykrywane są warunki (statyw) i (Nocny widok). Podczas fotografowania aparat powinien być trzymany nieruchomo.

Tryb zaawansowany

W trybie [Zaawansowany] aparat nagrywa dwa obrazy jeden po drugim z ustawieniami różniącymi się jak poniżej, gdy rozpozna sceny, takie jak (Nocny widok), (Nocny portret), (Pod światło) lub (Portret pod światło), które wykazują tendencję do rozmazywania, lub gdy jednocześnie rozpoznane zostaną warunki (Nocny widok) i (statyw). Możesz wybrać jeden spośród dwóch nagranych obrazów.


Pierwszy obraz*
Drugi obraz
Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem
Nagrany ze zwiększoną czułością i redukcją drgań
Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem, z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym
Nagrany ze zwiększoną czułością, twarzą jako elementem prowadzącym i redukcją drgań
Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem
Nagrywa z dłuższym czasem otwarcia migawki bez zwiększania czułości
Nagrany z użyciem lampy błyskowej
Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem tła
Nagrany z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym
Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem twarzy i tła

* Gdy opcja [Lampa błyskowa] jest ustawiona na [Auto].
Czym jest funkcja redukcji zamkniętych oczu?
Po ustawieniu opcji [Zaawansowany], aparat automatycznie robi dwa zdjęcia jedno po drugim*, kiedy rozpoznaje opcję (Portret) lub (Dziecko). Aparat automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął. Jeśli oczy są zamknięte na obu obrazach, wyświetlony zostanie komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
* za wyjątkiem sytuacji wielokrotnego błysku/niskiej szybkości migawki
Podobny temat