Efekt gład. skóry

Gdy funkcja wykrywania twarzy jest aktywna, nastawia opcję zastosowania efektu gładkiej skóry oraz poziom efektu.
  1. MENU (Efekt gład. skóry) żądany tryb


(Wyłącz)
Efekt gładkiej skóry nie jest stosowany.

(Niski)
Dodaje niewielki, średni lub silny efekt gładkiej skóry.

(Średni)

(Wysoki)

Uwaga
  • Funkcja [Efekt gład. skóry] może nie być widoczna, zależnie od obiektu.

Podobny temat