Red. zamkn. oczu

Gdy wybór sceny jest ustawiony na [Miękkie ujęcie], a obiekt mrugnie podczas wykonywania zdjęcia, aparat automatycznie wykona dwa zdjęcia, jedno po drugim. Aparat automatycznie wybierze, wyświetli i zapisze obraz, na którym obiekt nie mrugnął.
  1. MENU (Red. zamkn. oczu) żądany tryb


(Auto)
Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, funkcja redukcji zamkniętych oczu działa tak, aby zapisane zostały obrazy, na których obiekt ma otwarte oczy.

(Wyłącz)
Funkcja redukcji zamkniętych oczu nie jest używana.

Uwagi
  • Redukcja zamkniętych oczu nie działa w następujących sytuacjach:

  • Gdy używana jest lampa błyskowa

  • Podczas fotografowania w trybie serii

  • Gdy nie działa funkcja wykrywania twarzy

  • Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem

  • W niektórych warunkach redukcja zamkniętych oczu czasami nie działa.

  • Gdy funkcja redukcja zamkniętych oczu została ustawiona na wartość [Auto] i zapisane zostały tylko obrazy, na których obiekt ma zamknięte oczy, na ekranie wyświetlony będzie komunikat „Wykryto zamknięte oczy”. Fotografuj ponownie, jeśli to konieczne.

Podobny temat