SteadyShot filmu

Siłę efektu SteadyShot podczas nagrywania filmów można regulować.
  1. MENU (SteadyShot filmu) żądany tryb(Standardowy)
Zapewnia efekt SteadyShot w stabilnych warunkach nagrywania.
(Aktywny)
Zapewnia silniejszy efekt SteadyShot.

Uwaga
  • W przypadku zmiany ustawienia opcji [SteadyShot filmu], kąt ujęcia zostanie zmieniony.

Podobny temat