Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach NAGR

W tabeli poniżej symbol zaznaczenia wskazuje na ustawienia, które można zmienić, a – wskazuje ustawienia, których nie można zmienić. Nastawienie może być stałe lub ograniczone, zależnie od trybu fotografowania. Szczegółowe informacje znajdują się w każdym temacie.


Opcje menu
Tryb NAGR
Efekt wizualny
Wybór sceny
Łatwy tryb
Rozmiar zdjęcia
Rozmiar obrazu panoramy
Rozmiar filmu
Barwy
Wyodrębniony kolor
Ustawienia serii zdjęć
EV
ISO
Balans bieli
Ostrość
Tryb pomiaru*
Rozpoznanie sceny
Efekt gład. skóry
Czułość na uśmiech
Wykrywanie twarzy
DRO
Red. zamkn. oczu
SteadyShot filmu
Przewodnik w aparacie
(Ustawienia)

* W Trybie filmu nie można wybrać opcji [Punktowy].

Pozycje MENU niedostępne w trybie Wybór sceny / Efekt wizualny

Ikony poniżej lub oznaczają dostępne tryby.


Opcje menu
Łatwy tryb
Rozmiar zdjęcia
Rozmiar obrazu panoramy
Rozmiar filmu
Barwy
Wyodrębniony kolor
Ustawienia serii zdjęć
EV
ISO
Balans bieli*1
Ostrość
Tryb pomiaru
Rozpoznanie sceny
Efekt gład. skóry*2
Czułość na uśmiech
Wykrywanie twarzy*3
DRO
Red. zamkn. oczu
SteadyShot filmu
Przewodnik w aparacie
(Ustawienia)

*1 Ustawienie [Lampa błyskowa] nie może zostać wybrane w opcji [Balans bieli], gdy w menu Wybór sceny został wybrany tryb (Duża czułość).
*2 Ustawienie [Wyłącz] nie może zostać wybrane w opcji [Efekt gład. skóry], gdy w menu Wybór sceny został wybrany tryb (Gładka skóra).
*3 Ustawienie [Wyłącz] nie może zostać wybrane w opcji [Wykrywanie twarzy], gdy w menu Wybór sceny został wybrany tryb (Gładka skóra) lub (Miękkie ujęcie).