Łatwy tryb

Podczas oglądania zdjęć w łatwym trybie, tekst na ekranie odtwarzania staje się większy i wskaźniki stają się bardziej widoczne.
  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. MENU (Łatwy tryb) [OK] na przycisku sterowania

Aby wyjść z łatwego trybu, naciśnij MENU [Kończy łatwy tryb].
Uwagi
  • Energia akumulatora może zostać szybciej zużyta, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność ekranu.

  • Tryb fotografowania również zmieni się na [Łatwy tryb].

Funkcje oglądania dostępne w łatwym trybie

W łatwym trybie dostępna jest tylko funkcja kasowania.

Przycisk / (Kasuj)
Można skasować aktualnie wyświetlany obraz.
Przycisk MENU
Można skasować aktualnie wyświetlany obraz za pomocą [1 obraz] i skasować wszystkie obrazy z wybranego zakresu dat lub z pamięci wewnętrznej (jeśli została wybrana) przy użyciu opcji [Wszyst.].
Wybierz [Kończy łatwy tryb] [OK], aby wyjść z łatwego trybu.

Uwaga
  • Po włożeniu do aparatu karty pamięci opcja [Tryb oglądania] zostanie ustawiona na wartość [Widok daty].