„PlayMemories Home” (Windows)

Poniżej znajdują się przykłady funkcji dostępnych podczas korzystania z programu „PlayMemories Home”.
  • Program „PlayMemories Home” umożliwia importowanie obrazów wykonanych aparatem na komputer, w celu ich wyświetlenia. Wykonaj połączenie USB między aparatem i komputerem, po czym kliknij [Importuj].

  • Możesz wyświetlić zdjęcia zapisane na komputerze według daty zdjęcia w wyświetleniu kalendarza.

  • Możesz zapisać zdjęcia w pamięci i wydrukować je z datą.

  • Możesz korygować zdjęcia (korekta czerwonych oczu itp.) i zmieniać datę i godzinę wykonania zdjęcia.

  • Możesz przesłać zdjęcia do serwisu internetowego. (Wymagane jest środowisko połączenia z Internetem). (Funkcja Zaawansowana)

  • Szczegółowe informacje, patrz (Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home).

Funkcja Zaawansowana
W programie „PlayMemories Home (Wersja Lite)” dostępne są podstawowe funkcje, takie jak np. importowanie obrazów do komputera i wyświetlanie ich wraz z datą wykonania w widoku kalendarza. Aby wykorzystać szereg funkcji programu „PlayMemories Home” należy połączyć się z Internetem i zainstalować program „Funkcja Zaawansowana”.
Uwaga
  • Mac nie obsługuje programu „PlayMemories Home”. Aby odtwarzać obrazy na komputerze Mac należy użyć aplikacji zainstalowanych na komputerze.