Instalowanie oprogramowania „PlayMemories Home” (Windows)

 1. Włóż do aparatu całkowicie naładowany akumulator.

 1. Włącz aparat i komputer, a następnie podłącz aparat do komputera za pomocą specjalnego kabla USB (w zestawie) (A).

 1. [Komputer] (w Windows XP, [Mój komputer]) [PMHOME] kliknij dwukrotnie [PMHOME.EXE].

 1. Aby zakończyć instalację, postępuj według instrukcji na ekranie.
  Po zakończeniu instalacji uruchomiony zostanie program „PlayMemories Home (Wersja Lite)”.

 • Wyświetlony zostanie przewodnik instalacji programu „Funkcja Zaawansowana”. Kontynuuj instalację postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Aby zainstalować program „Funkcja Zaawansowana” należy połączyć się z Internetem. Jeśli program zostanie uruchomiony bez instalacji tych funkcji, w przypadku kliknięcia funkcji, która może być używana wyłącznie po zainstalowaniu programu „Funkcja Zaawansowana”, wyświetlony zostanie przewodnik instalacji.

 • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programu „PlayMemories Home”, patrz (Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home) lub następująca strona pomocy technicznej do programu PlayMemories Home (tylko w języku angielskim):
  http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Uwagi
 • Zaloguj się jako Administrator.

 • Naciśnij MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Ustawienia LUN] na [Wiele].

 • Naciśnij MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Ust. połączenia USB] na [Mass Storage].

 • Konieczne może być ponowne uruchomienie programu. Gdy pojawi się komunikat polecający ponowne uruchomienie komputera, należy komputer uruchomić ponownie, postępując według instrukcji na ekranie.

 • Program DirectX może zostać zainstalowany, zależnie od środowiska systemu operacyjnego komputera.

 • Mac nie obsługuje programu „PlayMemories Home”. Aby odtwarzać obrazy na komputerze Mac należy użyć aplikacji zainstalowanych na komputerze.

 • Jeśli program „PlayMemories Home” został już zainstalowany na komputerze, podłącz aparat do komputera i zarejestruj aparat w programie „PlayMemories Home”. Dostępne funkcje zostaną uaktywnione.

 • Jeśli na komputerze był już zainstalowany program „PMB (Picture Motion Browser)”, program „PlayMemories Home” go zastąpi i zostanie zainstalowany. Niektóre funkcje programu „PMB” mogą stać się niedostępne.

Uruchamianie programu „PlayMemories Home” (Windows)

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę (PlayMemories Home) na pulpicie.

 • Aby uruchomić program PlayMemories Home z menu Start, wybierz [Start] [Wszystkie programy] (PlayMemories Home)

Uzyskiwanie dostępu do „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home” (Windows)

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę (Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home) na pulpicie.

 • Aby uruchomić „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home” z menu Start, wybierz [Start] [Wszystkie programy] [PlayMemories Home] [Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home].