Kasowanie połączenia USB

Wykonaj kroki od 1 do 2 z procedury poniżej, przed podjęciem następujących działań:
  • Rozłączanie kabla.

  • Wyjmowana jest karta pamięci.

  • Wkładana jest do aparatu karta pamięci po skopiowaniu obrazów z pamięci wewnętrznej.

  • Wyłączany jest aparat.

  1. Kliknij ikonę odłączenia () w zasobniku zadań.

  • W systemie Windows 7, kliknij najpierw , a następnie kliknij .

  1. Kliknij [Bezpiecznie usuń Urządzenie pamięci masowej USB].

Uwagi
  • Przeciągnij i upuść ikonę karty pamięci lub ikonę napędu na ikonę Trash, gdy używasz komputera Mac, w ten sposób aparat zostanie odłączony od komputera.

  • Ikona rozłączenia może nie pojawić się, jeśli używasz komputera z systemem Windows 7. W tym przypadku można rozłączyć aparat i komputer bez wykonywania powyższych kroków.