Akumulator i zasilanie

Nie można włożyć akumulatora do aparatu.
 • Sprawdź, czy kierunek akumulatora jest prawidłowy i włóż akumulator tak, aby dźwignia wyjmowania akumulatora została zablokowana.

Nie można włączyć aparatu.
 • Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć trochę czasu.

 • Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony.

 • Akumulator w sposób naturalny stopniowo się rozładowuje, nawet jeśli nie jest używany.
  Przed użyciem aparatu należy naładować akumulator.

 • Sprawdź, czy akumulator jest typu NP-BN lub NP-BN1.

Zasilanie nagle wyłącza się.
 • Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie w celu ochrony aparatu. W takim wypadku, przed wyłączeniem się zasilania na ekranie wyświetlony zostanie komunikat.

 • Jeżeli aparat jest włączony i przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, a opcja [Tryb ekonomiczny] jest ustawiona na [Standard.] lub [Maksymalny], aparat wyłączy się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.

Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.
 • Jest to spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.

 • Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora między ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.

Nie można ładować akumulatora, gdy jest włożony do aparatu.
 • Nie można naładować akumulatora, używając zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie). Użyj ładowarki (w zestawie) do ładowania akumulatora.

Lampka CHARGE miga podczas ładowania akumulatora.
 • Sprawdź, czy akumulator jest typu NP-BN lub NP-BN1.

 • Lampka CHARGE miga od czasu do czasu, gdy używany jest akumulator, który długo nie był używany.

 • Lampka CHARGE (na dostarczanej w zestawie ładowarce) ma dwa rodzaje migania, szybkie miganie (odstęp czasowy około 0,15 sekundy) i wolne miganie (odstęp czasowy około 1,5 sekundy). Jeżeli lampka miga szybko, wyjmij ładowany akumulator i po chwili włóż go z powrotem do ładowarki (aż kliknie). Jeżeli lampka znowu miga szybko, może to świadczyć o problemie z akumulatorem.
  Jeżeli lampka miga powoli, ładowarka jest w trybie gotowości i ładowanie chwilowo się zatrzymało. Ładowanie zatrzymuje się czasowo, czego wynikiem jest stan gotowości, gdy temperatura nie zawiera się w zakresie temperatur odpowiednich dla procesu ładowania. Ładowanie zostaje wznowione i lampka CHARGE świeci, gdy temperatura z powrotem znajdzie się w zakresie odpowiednim do ładowania.
  Zalecane jest ładowanie akumulatora w granicach prawidłowej temperatury ładowania, między 10°C i 30°C.