Oglądanie obrazów

Nie można odtwarzać obrazów.
  • Upewnij się, że karta pamięci jest włożona dokładnie do końca.

  • Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.

  • Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.

  • Aparat jest w trybie USB. Usuń połączenie USB. [Szczegóły]

  • Użyj programu „PlayMemories Home”, aby odtworzyć obrazy zapisane na komputerze. Do odtwarzania zdjęć na komputerze Mac należy użyć aplikacji obsługiwanej przez komputer Mac.

Data i czas nie są wyświetlane.
  • Wyświetlenie ekranu jest nastawione na wyświetlanie tylko obrazów. Naciśnij przycisk (Ustawienia wyświetlania), aby wyświetlić informacje. [Szczegóły]

Nie można wyświetlać obrazów w trybie indeksu.
  • Aparat jest nastawiony na łatwy tryb. Anuluj łatwy tryb.

Nie słychać muzyki podczas pokazu slajdów.
  • Przesłać muzykę do aparatu za pomocą programu „Music Transfer”. [Szczegóły]

  • Pokaz slajdów jest odtwarzany przy ustawionej opcji [Odtwarzanie serii]. Wybierz opcję [Pokaz slajdów z muzyką] i rozpocznij odtwarzanie.

Obraz nie pojawia się na ekranie odbiornika TV.
  • Sprawdź [Wyjście wideo], aby zobaczyć, czy wyjściowy sygnał wideo aparatu jest ustawiony na system koloru telewizora. [Szczegóły]