Karta pamięci

Nie można włożyć karty pamięci.
  • Włóż kartę pamięci we właściwym kierunku.

Karta pamięci została przez pomyłkę sformatowana.
  • Wszystkie dane na karcie pamięci zostają skasowane w wyniku formatowania. Nie można ich przywrócić.

Obrazy są nagrywane w pamięci wewnętrznej, nawet gdy karta pamięci jest włożona do aparatu.
  • Upewnij się, że karta pamięci jest włożona dokładnie do końca.