Drukowanie

Na drukowanych obrazach obcięte są krawędzie.
  • Zależnie od drukarki, wszystkie krawędzie obrazu mogą zostać obcięte. Boczna krawędź zdjęcia może zostać obcięta, szczególnie gdy drukujesz zdjęcie wykonane przy ustawieniu rozmiaru obrazu na [16:9].

  • Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj nastawienia przycinania lub druku bez obramowania. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.

  • Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być wydrukowane bez obciętych krawędzi.

Nie można wydrukować zdjęć z datą.
  • Możesz zapisać zdjęcia z datą za pomocą opcji MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Wpisz datę] [Włącz]. [Szczegóły]
    Należy pamiętać, że po zapisaniu daty na zdjęciu, nie można jej usunąć.

  • W przypadku użyciu programu „PlayMemories Home”, obraz bez zapisanej daty można wydrukować z datą.