Inne

Obiektyw zachodzi mgłą.
  • Wilgoć się skondensowała. Wyłączyć aparat i pozostawić na około godzinę, zanim zacznie być używany ponownie.

Aparat wyłącza się nie chowając obiektywu.
  • Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator, po czym włącz aparat ponownie.

  • Nie używać siły, gdy obiektyw przestał się poruszać.

Gdy aparat jest używany przez długi czas, rozgrzewa się.
  • Nie jest to usterka.

Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawiania zegara.
  • Wbudowany akumulatorek podtrzymujący jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator i zostaw na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.

Data lub czas są nieprawidłowe.
  • Nastawienie regionu zostało określone na inną lokalizację niż bieżąca. Zmień ustawienie za pomocą MENU (Ustawienia) [Ustawienia zegara] [Ustawienia regionu]. [Szczegóły]