Sytuacje, z którymi ten aparat może mieć trudności

W pewnych okolicznościach aparat nie może w pełni wykorzystać niektórych funkcji.
Fotografując w opisanych poniżej warunkach należy zmienić kompozycję ujęcia lub tryb fotografowania, a następnie ponownie zrobić zdjęcie.

Słabe światło

Zbyt mocne światło

Zmienne poziomy jasności

Migające światła

Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu

Obiekty znajdujące się zbyt daleko od aparatu

Duże lub szybko poruszające się obiekty

Za małe lub za duże obiekty

Tło takiego samego koloru co obiekt

Sceny o małym kontraście, na przykład niebo lub piaszczysta plaża

Ciągle zmieniające się sceny, na przykład fale lub wodospady