Środki ostrożności

Kopia zapasowa pamięci wewnętrznej i karty pamięci

Nie wyłączając aparatu, należy wyjąć akumulator lub kartę pamięci, gdy świeci lampka aktywności. W przeciwnym razie pamięć wewnętrzna lub karta pamięci może ulec uszkodzeniu. Należy pamiętać o zrobieniu kopii zapasowej, aby ochronić dane.

Informacje dotyczące plików bazy danych

Po włożeniu do aparaty karty pamięci bez pliku bazy danych i włączeniu zasilania, część pojemności karty zostanie zużyta na automatycznie tworzony plik bazy danych. Wykonanie następnej czynności może być możliwe dopiero po chwili.

Nie używać/przechowywać aparatu w następujących miejscach

 • W bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach
  W miejscach takich, jak zaparkowany na słońcu samochód korpus aparatu może się zdeformować, co może być przyczyną awarii.

 • Pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego lub w pobliżu grzejnika
  Korpus aparatu może się odbarwić lub zdeformować, co może być przyczyną awarii.

 • W miejscu narażonym na kołyszące wstrząsy

 • W pobliżu silnego pola magnetycznego

 • W miejscach piaszczystych lub zapylonych
  Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do aparatu. Może to spowodować awarię, w niektórych przypadkach nieusuwalną.

O przenoszeniu

 • Nie należy siadać na krześle itp., mając aparat w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ może to spowodować awarię lub uszkodzenie aparatu.

O temperaturze pracy

 • Aparat jest przeznaczony do użytku w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Nie jest zalecane fotografowanie w bardzo zimnych lub w bardzo gorących miejscach, które przekraczają podany zakres temperatur.

O kondensacji wilgoci

 • Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto z zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może się skondensować wewnątrz lub na obudowie aparatu. Skondensowanie wilgoci może spowodować awarię aparatu.

 • Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz aparat i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała. Próbując zrobić zdjęcie zawilgoconym obiektywem, nie można uzyskać ostrych zdjęć.

Informacje o zgodności danych obrazu

 • Aparat jest zgodny z uniwersalnym standardem DCF (Design rule for Camera File system) wprowadzonym przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Firma Sony nie gwarantuje, że aparat będzie odtwarzał obrazy zarejestrowane lub zmodyfikowane za pomocą innych urządzeń, ani że inne urządzenia będą odtwarzać obrazy zarejestrowane tym aparatem.

Uwagi o ekranie i obiektywie

 • Do produkcji ekranu użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99% pikseli jest sprawnych. Jednakże na ekranie mogą się pojawiać maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty są normalnym rezultatem procesu produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.

 • Narażanie ekranu lub obiektywu na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas może być przyczyną usterki. Zachować ostrożność, kładąc aparat w pobliżu okna lub na dworze.

 • Nie należy naciskać ekranu. Ekran może utracić kolor, co może być przyczyną wadliwego funkcjonowania.

 • W niskiej temperaturze może wystąpić smużenie obrazów na ekranie. Nie jest to usterka.

 • Należy uważać, aby nie uderzyć ruchomego obiektywu, ani za mocno go nie naciskać.