O wewnętrznym akumulatorze rezerwowym

Ten aparat posiada wewnętrzny akumulator podtrzymujący datę, czas i inne ustawienia, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone.
Akumulator ten jest stale ładowany, jeśli tylko aparat jest używany. Jednakże jeśli aparat jest włączany tylko na krótko, akumulator stopniowo rozładowuje się, a jeśli w ciągu miesiąca aparat nie jest używany wcale, rozładowuje się całkowicie. W takim przypadku przed użyciem aparatu akumulator należy naładować.
Jednak, nawet gdy ten akumulator nie jest naładowany, można nadal używać aparatu, ale data i czas nie będą pokazywane.

Metoda ładowania wewnętrznego akumulatora rezerwowego

Włóż do aparatu w pełni naładowany akumulator i pozostaw aparat na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.