Ładowarka akumulatora

  • W ładowarce (w zestawie) mogą być ładowane tylko akumulatory NP-BN lub NP-BN1 (i żadne inne). Akumulatory inne niż tutaj podane mogą przeciekać, ulec przegrzaniu lub wybuchnąć przy próbie ładowania, powodując ryzyko porażenia prądem i oparzeń.

  • Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. Gdy naładowany akumulator będzie pozostawiony w ładowarce, okres żywotności akumulatora może ulec skróceniu.

  • Lampka CHARGE dostarczonej w zestawie ładowarki miga na dwa sposoby:

  • Światło włącza się i wyłącza w odstępie około 0,15 s.

  • Światło włącza się i wyłącza w odstępie około 1,5 s.

  • Jeżeli lampka CHARGE miga szybko, wyjmij akumulator, który jest w trakcie ładowania, a następnie włóż ten sam akumulator z powrotem do ładowarki na miejsce. Jeżeli lampka CHARGE ponownie szybko miga, akumulator może być niesprawny lub włożony został akumulator innego typu niż podany. Sprawdzić, czy akumulator jest podanego tutaj rodzaju. Jeżeli włożony akumulator jest akumulatorem podanego rodzaju, wyjmij go i włóż nowy lub inny akumulator, aby sprawdzić czy ładowarka pracuje prawidłowo. Jeżeli ładowarka akumulatora działa prawidłowo, mógł nastąpić błąd akumulatora.

  • Gdy lampka CHARGE miga wolno, oznacza to, że ładowarka przestała chwilowo ładować i jest w stanie gotowości. Ładowarka przestaje ładować i automatycznie wchodzi w stan gotowości, gdy temperatura wykracza poza zalecaną temperaturę pracy. Gdy temperatura ponownie mieści się w zakresie odpowiednich temperatur, ładowarka podejmuje ładowanie z powrotem, a lampka CHARGE zaczyna się świecić jak przedtem. Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C.