Karta pamięci

Karta pamięci


Rodzaje kart pamięci
W tym podręczniku
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
Memory Stick Micro
Memory Stick Micro
Memory Stick Micro (Mark2)
Karta pamięci SD
Karta SD
Karta pamięci SDHC
Karta pamięci microSD
Karta pamięci microSD
Karta pamięci microSDHC

 • MultiMediaCard nie może być używana.

 • Niżej wymienione produkty zostały przetestowane i sprawdzone pod kątem współpracy z aparatem.

 • Karta „Memory Stick Duo”: do 32 GB

 • Karta „Memory Stick Micro”: do 16 GB

 • Karta SD: do 32 GB

 • Karta pamięci microSD: do 32 GB

 • Do nagrywania filmów zalecane jest używanie następujących kart pamięci:

 • (Mark2) („Memory Stick PRO Duo” (Mark2))

 • („Memory Stick PRO-HG Duo”)

 • (Mark2) („Memory Stick Micro” (Mark2))

 • Karta SD (klasa szybkości 4 lub szybsza)

 • Karta pamięci microSD (klasa szybkości 4 lub szybsza)

Uwagi
 • W celu zapewnienia stabilnej pracy karty pamięci zalecane jest sformatowanie za pomocą tego aparatu każdej karty pamięci po raz pierwszy używanej w tym aparacie. Należy pamiętać, że formatowanie skasuje wszystkie dane zarejestrowane na karcie pamięci. Tych danych nie można przywrócić. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej wszelkich ważnych danych na komputerze lub innym nośniku pamięci.

 • Nie gwarantuje się działania w tym aparacie karty pamięci sformatowanej na komputerze.

 • Prędkość odczytu/zapisu danych różni się w zależności od kombinacji, jaką stanowi karta pamięci i używany sprzęt.

 • W następujących przypadkach dane mogą zostać uszkodzone:

 • Jeżeli karta pamięci zostanie wyjęta lub aparat zostanie wyłączony podczas odczytu lub zapisu

 • Jeżeli karta pamięci zostanie narażona na działanie elektryczności statycznej lub zakłóceń elektrycznych

 • Zalecane jest archiwizowanie ważnych danych.

 • Nie naklejaj etykiety na kartę pamięci ani na adapter karty pamięci.

 • Nie dotykaj złącza karty pamięci palcami lub metalowymi przedmiotami.

 • Nie uderzaj, nie zginaj, ani nie upuszczaj karty pamięci.

 • Nie demontuj, ani nie przerabiaj karty pamięci.

 • Nie narażaj karty pamięci na działanie wody.

 • Nie zostawiaj karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Mogą ją połknąć przez przypadek.

 • Wkładaj kartę pamięci, która pasuje rozmiarem do otworu na kartę pamięci. W innym wypadku można spowodować usterkę.

 • Nie używaj i nie przechowuj karty pamięci w następujących warunkach:

 • Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie

 • Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego

 • Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje powodujące korozję


Uwaga o używaniu adaptera karty pamięci (sprzedawany oddzielnie)

 • Wkładając kartę pamięci do adaptera karty pamięci, pamiętaj aby karta pamięci była skierowana we właściwym kierunku, następnie włóż ją całkowicie do środka. Włożenie w nieprawidłowy sposób spowoduje usterkę.

„Memory Stick”

Typy nośników „Memory Stick Duo”, które mogą być używane w tym aparacie, zostały podane w poniższej tabeli. Jednakże nie można zagwarantować poprawnego działania wszystkich funkcji nośników „Memory Stick Duo”.

Typ „Memory Stick”
Nagrywanie/Odtwarzanie
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (z MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3*4
Memory Stick Micro
*2
Memory Stick Micro (Mark2)
*2*3

*1 Szybkie przesyłanie danych przy użyciu interfejsu równoległego nie jest obsługiwane.
*2 Karty „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro” oraz „Memory Stick Micro” (Mark2) są wyposażone w funkcje MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw autorskich wykorzystująca technologię szyfrowania. Za pomocą aparatu nie można nagrywać ani odtwarzać danych, jeśli wymaga to używania funkcji MagicGate.
*3 Mogą być nagrywane filmy o rozdzielczości [1280×720].
*4 Ten aparat nie obsługuje 8-bitowego równoległego przesyłania danych. Aparat realizuje takie samo 4-bitowe, równoległe przesyłanie danych, jak karta nośnik „Memory Stick PRO Duo”.

Gdy nośnik „Memory Stick Duo” będzie stosowany w gnieździe nośnika „Memory Stick” o standardowym rozmiarze

Nośnik „Memory Stick Duo” może być używany po włożeniu go do adaptera nośnika „Memory Stick Duo” (sprzedawany oddzielnie).
„Memory Stick Duo” Adapter

Uwagi dotyczące używania nośnika „Memory Stick Micro” (sprzedawany oddzielnie)

 • Ten produkt jest zgodny z nośnikiem „Memory Stick Micro” (M2). „M2” jest skrótem nazwy „Memory Stick Micro”.

 • Aby w tym aparacie używać nośnika „Memory Stick Micro”, należy nośnik „Memory Stick Micro” umieścić w adapterze „M2” o wielkości równej Duo. Jeżeli nośnik „Memory Stick Micro” zostanie włożony do aparatu bez adaptera M2 o wielkości równej Duo, wyjęcie go z aparatu może być niemożliwe.

 • Nie zostawiaj nośnika „Memory Stick Micro” w zasięgu małych dzieci. Mogą ją połknąć przez przypadek.