O czyszczeniu

Czyszczenie obiektywu i lampy błyskowej

Aby usunąć odciski palców, kurz itp., wytrzeć obiektyw i lampę błyskową miękką szmatką.

Czyszczenie lampy błyskowej

Przed użyciem należy wyczyścić powierzchnię lampy błyskowej. Ciepło błysku lampy błyskowej może spowodować, że brud na powierzchni lampy błyskowej zacznie dymić lub zapali się. Aby usunąć kurz, pył itp., wytrzeć powierzchnię lampy błyskowej miękką szmatką.

Czyszczenie powierzchni aparatu

Powierzchnię aparatu czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć suchą. Aby zapobiec uszkodzeniu wykończenia lub obudowy:
  • Nie narażaj aparatu na kontakt z takimi chemicznymi produktami jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe, środki przeciw owadom, środki przeciwsłoneczne lub środki owadobójcze.

  • Nie dotykaj aparatu ręką, na której znajduje się jeden z powyższych produktów.

  • Nie należy zostawiać aparatu w długotrwałym kontakcie z gumą lub winylem.