Dostępny czas nagrywania filmów

Poniższa tabela pokazuje przybliżone, maksymalne czasy nagrywania. Są to całkowite czasy dla wszystkich plików filmowych.
(h (godzin), m (minut))

Jakość/Rozmiar
Pamięć wewnętrzna
Karta pamięci sformatowana tym aparatem
Około 56 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1280x720(Wys. jakość)
25m
(20m)
50m
(45m)
1h 45m
(1h 35m)
3h 40m
(3h 10m)
7h 20m
(6h 20m)
1280x720(Standard)
35m
(30m)
1h 10m
(1h 5m)
2h 20m
(2h 20m)
4h 40m
(4h 40m)
9h 25m
(9h 20m)
VGA
2m
(2m)
1h 5m
(1h 5m)
2h 15m
(2h 10m)
4h 40m
(4h 25m)
9h 20m
(8h 50m)
18h 45m
(17h 45m)

Liczba w nawiasach ( ) to minimalny czas nagrywania.
Ciągłe nagrywanie jest możliwe każdorazowo przez około 29 minut. Maksymalny rozmiar pliku filmu wynosi ok. 2 GB.
Uwagi
  • Maksymalna długość filmu nie jest stała, ponieważ aparat używa technologii zmiennej szybkości kodowania (VBR), która automatycznie dostosowuje jakość obrazu do sceny. Nagrania szybko poruszających się obiektów są wyraźne i ostre, ale ponieważ zajmują więcej miejsca, to maksymalny czas filmu ulega skróceniu. Maksymalna długość zależy także od warunków fotografowania, obiektu oraz ustawień rozmiaru obrazu.

  • Nie można nagrywać filmów w pamięci wewnętrznej, gdy rozmiar filmu ustawiony został na [1280x720(Wys. jakość)] lub [1280x720(Standard)].