Używanie aparatu za granicą

Ładowarki akumulatora (w zestawie) można używać w każdym kraju lub regionie, w którym napięcie zasilania mieści się w granicach od 100 V do 240 V prądu zmiennego, 50 Hz/60 Hz.
Uwaga
  • Nie należy używać elektronicznych transformatorów napięcia, może to spowodować awarię.