Licencja

Uwagi dotyczące licencji

Niniejszy aparat dostarczany jest z oprogramowaniem, którego użytkowanie oparte jest na umowach licencyjnych z właścicielami tego oprogramowania. Poniższe informacje zamieszczone zostają zgodnie z wymaganiami właścicieli praw autorskich do tego oprogramowania. Należy zapoznać się z następującymi informacjami.
Licencje (w języku angielskim) zapisane są w pamięci wewnętrznej aparatu. Należy nawiązać połączenie pamięci masowej pomiędzy aparatem a komputerem, aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „PMHOME” - „LICENSE”.

LICENCJA NA TEN PRODUKT ZOSTAŁA UDZIELONA NA PODSTAWIE LICENCJI NA PORTFOLIO OBEJMUJĄCEJ PATENT NA AVC I DOTYCZY ONA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DO UŻYTKU WŁASNEGO KLIENTA, A NIE NA SKALĘ KOMERCYJNĄ, W CELU
(i) KODOWANIA PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC („AVC VIDEO”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA W STANDARDZIE AVC PLIKÓW WIDEO, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ KLIENTA DO WŁASNEGO, NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU I/LUB ZOSTAŁY POZYSKANE OD DOSTAWCY PLIKÓW WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC.
NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE DO INNYCH CELÓW ANI TAKA LICENCJA NIE POWINNA BYĆ DOROZUMIANA.
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA SPÓŁKA MPEG LA, L.L.C. PATRZ

Dotyczy oprogramowania wykorzystującego GNU GPL/LGPL

Kamera zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License (określaną dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License (określaną dalej jako „LGPL”).
Stwierdza się, że użytkownik ma prawo wykorzystania, modyfikowania i udostępniania kodu źródłowego tych programów, na warunkach określanych przez dostarczone licencje GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci www. Można go pobrać pod poniższym adresem URL.
Oczekujemy, że użytkownik nie będzie kontaktował się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.

O licencji na oprogramowanie „Music Transfer”

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.