Znaki towarowe

  • Poniższe znaki są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
    , „Cyber-shot”, „Memory Stick”, , „Memory Stick PRO”, , „Memory Stick Duo”, , „Memory Stick PRO Duo”, , „Memory Stick PRO-HG Duo”, , „Memory Stick Micro”, „MagicGate”,

  • Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

  • Mac i Mac OS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.

  • Intel, Pentium i Intel Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation.

  • Logo SDHC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.

  • MultiMediaCard jest znakiem towarowym firmy MultiMediaCard Association.

  • Eye-Fi jest znakiem towarowym firmy Eye-Fi, Inc.

  • Ponadto nazwy systemów i produktów w tym podręczniku są, ogólnie rzecz biorąc, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich projektantów lub producentów. Jednak w tym podręczniku nie wszędzie są stosowane znaki i .