Gebruik van deze Gebruikershandleiding

Deze Gebruikershandleiding beschrijft elke functie van de camera, het maken van de instellingen en het oplossen van problemen.
De beelden die in deze Gebruikershandleiding gebruikt worden als voorbeeld, zijn gereproduceerde beelden die niet daadwerkelijk met de camera zijn opgenomen.

Een onderwerp selecteren om af te beelden

In de volgende voorbeelden is Internet Explorer 7 als voorbeeld genomen.
  1. Klik op een titel op de balk aan de linkerzijkant van het browservenster.

De onderwerpenlijst van de titel wordt afgebeeld in het rechterveld.
  1. Klik op een onderwerp in de lijst.

De beschrijving wordt afgebeeld in het rechterveld.

De lettergrootte veranderen

U kunt de lettergrootte veranderen door de instelling ervan in uw webbrowser te veranderen. Voor informatie over het veranderen van de instelling voor de lettergrootte, raadpleegt u de Helpfunctie van uw webbrowser.

Een onderwerp op trefwoord zoeken

Voer het trefwoord in het zoekvenster in en klik daarna op de knop [Zoeken].

Terugkeren naar een vorige pagina

Gebruik de knop Terug van de browser om terug te keren naar een eerder weergegeven pagina, of de kruimelpadnavigatie (A) om de gewenste pagina weer te geven.

Een pagina afdrukken

Klik op de knop [Afdrukken] om de pagina die wordt afgebeeld af te drukken.

Markeringen en notaties gebruikt in deze Gebruikershandleiding

In deze Gebruikershandleiding wordt de volgorde van de bedieningen aangegeven door middel van pijlen ( ) (A).
Bedien de camera in de aangegeven volgorde.
  • De pictogrammen in de tekst van de bedieningsinstructies worden afgebeeld wanneer de camera in de standaardinstellingen staat.

  • De standaardinstelling wordt aangegeven met .

  • dit geeft informatie aan die nuttig is om te weten.