Stilstaande beelden opnemen

 1. Zet de functieknop in de stand (stilstaand beeld), en druk daarna op de ON/OFF (aan/uit-)toets.

 1. Houd de camera stil, zoals afgebeeld.

 1. Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.

Als het beeld scherpgesteld is, klinkt een pieptoon en wordt de indicator afgebeeld.
 • De minimale opnameafstand is ongeveer 4 cm (W-kant), 60 cm (T-kant) (vanaf de lens).

 1. Druk de ontspanknop helemaal in.

Een stilstaand beeld opnemen van een onderwerp waarop moeilijk scherpgesteld kan worden
 • Als de camera niet automatisch op het onderwerp kan scherpstellen, verandert de AE/AF-vergrendelingsindicator naar langzaam knipperen en klinkt geen pieptoon. Stel de opname opnieuw samen of verander de scherpstellingsinstelling. [Details]

 • In de volgende situaties kan het moeilijk zijn scherp te stellen:

 • Als het donker is en het onderwerp ver weg is.

 • Als het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond slecht is.

 • Als het onderwerp door glas wordt opgenomen.

 • Als het onderwerp snel beweegt.

 • Bij reflecterend licht of glimmende oppervlakken.

 • Als het onderwerp van achteren wordt belicht of als er een zwaailicht in de buurt is.

Verwant onderwerp