Bewegende beelden opnemen

  1. Zet de functieknop in de stand (Bewegende beeldn), en druk daarna op de ON/OFF (aan/uit-)toets.

  1. Druk op de ontspanknop om te beginnen met opnemen.

  1. Druk de ontspanknop opnieuw in om te stoppen met opnemen.

Verwant onderwerp