Intelligent automatisch

Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen terwijl de instellingen automatisch worden aangepast.
  1. Zet de functieknop in de stand (stilstaand beeld).

  1. MENU (Opn. functie) (Intelligent automatisch)
    op de besturingsknop

  1. Neem op met de ontspanknop.


Over de scèneherkenning

De scèneherkenning werkt in de intelligent automatische functie. In deze functie herkent de camera automatisch de opnameomstandigheden en neemt het beeld automatisch op.

Verwant onderwerp