Beeldindex

U kunt meerdere beelden tegelijkertijd weergeven.
  1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  1. Druk op de (index-)knop om het indexweergavescherm weer te geven.

Druk nogmaals op de knop om een indexscherm met meer beelden weer te geven.
  1. Om terug te keren naar het enkelbeeldweergavescherm, selecteert u een beeld met de besturingsknop, en drukt u daarna op .

Beelden in de gewenste map weergeven

Selecteer de linkerzijbalk met behulp van de besturingsknop, en selecteer daarna de map met /.