Bewegende beelden weergeven

  1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  1. Selecteer bewegende beelden met de besturingsknop.

  1. Druk op .

De weergavebalk en het pictogram van het beeldformaat worden afgebeeld, en de weergave van bewegende beelden begint.

Besturingsknop
Weergavefunctie
Stoppen
Vooruitspoelen
Achteruitspoelen
Beeldt het volumeniveau-instelscherm af.
Stel het volumeniveau in met / op de besturingsknop en druk daarna op .

Opmerking
  • Het kan onmogelijk zijn sommige beelden weer te geven die zijn opgenomen op een andere camera.