Diavoorstelling

De beelden worden automatisch achter elkaar weergegeven.
  1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  1. MENU (Diavoorstelling) op de besturingsknop

  1. Selecteer de gewenste instelling.

  1. [Start]

  1. Druk op om de diavoorstelling af te sluiten.

Opmerking
  • U kunt bewegende beelden en panoramabeelden niet weergeven.

Beeld

U kunt de groep beelden selecteren die moet worden vertoond.

Alle beelden
Geeft een diavoorstelling weer van alle beelden op volgorde.

Map
Geeft een diavoorstelling weer van beelden in het huidig geselecteerde map.

Opmerking
  • Deze instelling ligt vast op [Map] wanneer het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen.

Interval

U kunt het interval instellen waarmee de dia’s moeten worden verwisseld.


1 sec
Geeft de volgende dia weer na het ingestelde interval.
3 sec

5 sec

10 sec

Herhalen

U kunt het herhalen van de diavoorstelling in- of uitschakelen.

Aan
Hiermee geeft u de beelden weer in een continu herhaalde weergave.

Uit
Hiermee eindigt de diavoorstelling nadat alle beelden eenmaal zijn weergegeven.