Beveiligen

U kunt opgenomen beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen.
De markering wordt afgebeeld op geregistreerde beelden.
  1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  1. MENU (Beveiligen) gewenste functie op de besturingsknop


(Dit beeld)
Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld in de enkelbeeldweergavefunctie beveiligen.
(Meerdere beelden)
Hiermee kunt u meerdere beelden selecteren om te beveiligen. Voer de volgende handelingen uit na stap 2.
  1. Selecteer een beeld en druk daarna op .

Om de beveiliging te annuleren, drukt u nogmaals op om het merkteken te annuleren.
  1. MENU [OK]


De beveiliging annuleren

Selecteer het beeld waarvan u de beveiliging wilt opheffen en ontgrendel het door op op de besturingsknop te drukken volgens dezelfde procedure als bij het instellen van de beveiliging.
De markering gaat uit en de beveiliging is opgeheven.