De camera-instellingen veranderen

U kunt de instellingen veranderen op het scherm [Instellingen].
  1. Druk op de MENU-toets om het menuscherm af te beelden.

  1. Selecteer (Instellingen) met op de besturingsknop, en druk daarna op op de besturingsknop om het instelscherm af te beelden.

  1. Selecteer de gewenste categorie met ///, en druk daarna op om het instelscherm af te beelden.

  1. Selecteer de gewenste instelling en druk daarna op .

Opmerkingen
  • [Opname-instellingn] wordt alleen afgebeeld als het instelscherm is opgeroepen vanuit de opnamefunctie.

  • [Geheugenkaart-tool] wordt alleen afgebeeld wanneer een geheugenkaart in de camera is geplaatst, en [Intern geheugen-tool] wordt alleen afgebeeld wanneer een geheugenkaart niet is geplaatst.