Initialiseren

Met deze instelling kunt u alle instellingen terugstellen op de standaardinstellingen.
Zelfs als u deze functie uitvoert, blijven de beelden behouden.
  1. MENU (Instellingen) (Hoofdinstellingen) [Initialiseren] [OK]

Opmerking
  • Let erop dat de camera niet wordt uitgeschakeld tijdens het initialiseren.