Om det uppstår problem

Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
  1. Kontrollera punkterna under ”Felsökning” och kontrollera sedan kameran.

Om det tänds en felkod som till exempel ”C/E::” på skärmen, så se ”Självdiagnosfunktionen”.
  1. Ta ut batteripaketet, vänta ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen och slå på kameran.

  1. Återställ inställningarna till standardinställningarna. [Mer information]

  1. Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

  • Observera att om du lämnar in kameran för reparation ger du ditt medgivande till att innehållet i internminnet och musikfilerna kan komma att kontrolleras.

  • Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.
    http://www.sony.net/