Batteripaket och strömförsörjning

Det går inte att sätta i batteripaketet i kameran.
 • Kontrollera att batteripaketet är vänt på rätt håll, och stick sedan in det tills batteriutmatningsknappen låses.

Det går inte att slå på kameran.
 • Efter det att man har satt i batteripaketet i kameran kan det ta en liten stund innan kameran slås på.

 • Kontrollera att batteripaketet är isatt på rätt sätt.

 • Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket.

 • Batteripaketets kontakter är smutsiga. Torka försiktigt bort eventuell smuts med en mjuk duk.

 • Använd rekommenderad sorts batteripaket.

Kameran stängs plötsligt av.
 • Det kan hända att kameran automatiskt stängs av på grund av kamerans eller batteripaketets temperatur för att skydda kameran. I så fall tänds ett meddelande på skärmen innan kameran stängs av.

 • Om man inte gör något med kameran på en viss tid medan den är påslagen och punkten [Strömsparläge] är inställd på [Standard] eller [Uthålligt], stängs kameran automatiskt av för att spara på batteriströmmen. Slå på kameran igen.

Indikatorn för återstående batteriström visar fel.
 • Detta kan inträffa när kameran används på ett väldigt varmt eller väldigt kallt ställe.

 • Om det är stor skillnad mellan den återstående batteriström som visas och den faktiska återstående batteriströmmen, Ladda ur batteripaketet helt en gång och ladda sedan upp det igen för att rätta till indikeringen. Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga omständigheter.

 • Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. Om användningstiden mellan varje uppladdning blir signifikant kortare är det förmodligen dags att köpa ett nytt batteripaket.

Det går inte att ladda upp batteripaketet medan det är isatt i kameran.
 • Det går inte att ladda upp batteripaketet med hjälp av en nätadapter (säljs separat). Använd batteriladdaren för att ladda upp batteripaketet.

CHARGE-lampan blinkar medan batteripaketet laddas upp.
 • Kontrollera att batteripaketet är av typ NP-BN eller NP-BN1.

 • Det kan hända att CHARGE-lampan blinkar ibland när man använder ett batteripaket som inte har använts på länge.

 • CHARGE-lampan (på den medföljande batteriladdaren) blinkar på två olika sätt: snabbt (med ca. 0,15 sekunders mellanrum) och långsamt (med ca. 1,5 sekunders mellanrum). Om lampan blinkar snabbt så ta av batteripaketet som håller på att laddas upp, och sätt sedan i samma batteripaket i batteriladdaren igen (tills det klickar till). Om lampan blinkar snabbt igen kan det betyda att det är fel på batteripaketet.
  Om lampan blinkar långsamt betyder det att batteriladdaren är i standbyläge och uppladdningen har avbrutits tillfälligt. Uppladdningen avbryts tillfälligt och batteriladdaren går över i standbyläge om temperaturen överskrider eller underskrider det lämpliga temperaturområdet för uppladdning. När temperaturen återgått till det lämpliga området fortsätter uppladdningen och CHARGE-lampan tänds.
  Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp inom det lämpliga uppladdningstemperaturområdet på 10°C - 30°C.