Tagning av stillbilder/inspelning av filmer

Det går inte att lagra några bilder.
 • Bilderna lagras i internminnet trots att ett minneskort är isatt i kameran. Kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går i kameran.

 • Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på minneskortet. Om inspelningsmediet är fullt så gör något av följande:

 • Byt minneskort.

 • Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.

 • Vi rekommenderar att du använder följande sorters minneskort för att spela in filmer:

 • ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort, ”Memory Stick PRO-HG Duo”-minneskort

 • SD-minneskort (klass 2 eller snabbare)

 • Ställ in lägesomkopplaren på (Stillbild) för att ta stillbilder.

 • Ställ in lägesomkopplaren på (Filmläge) för att filma.

Leendeavkänningsfunktionen fungerar inte.
Bilden är oskarp.
 • Motivet är för nära. Se till att objektivet är längre bort från motivet vid tagningen än näravståndet, som är ungefär 4 cm (på W-sidan)/60 cm (på T-sidan) från linsytan.

 • (Skymningsläget) eller (Landskapsläget) är valt bland scenlägena vid stillbildstagning.

Zoomen fungerar inte.
 • Den optiska zoomen går inte att använda i panoreringsläget.

 • Det går inte att ändra zoomförstoringsgraden under pågående filminspelning.

 • Den smarta zoomen går inte att använda för somliga bildstorlekar. [Mer information]

 • Den digitala zoomen går inte att använda i följande fall:

 • Vid inspelning av filmer.

 • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.

 • När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att slå på.
 • Ansiktsavkänning går bara att välja när skärpeinställningsmetoden är inställd på [Multi-AF] och mätmetoden är inställd på [Multi].

Blixten fungerar inte.
 • Det går inte att använda blixten:

 • (Hög känslighet) eller (Skymningläget) är valt bland scenlägena.

 • I panoreringsläget.

 • När filmläget är valt.

 • Ställ in blixten på [På] när (Landskapsläget), (Gourmetläget), (Husdjursläget), (Strandläget) eller (Snöläget) är inställt bland scenlägena. [Mer information]

Det uppstår suddiga vita prickar i bilder som är tagna med blixt.
 • Partiklar i luften (damm, pollen, osv.) har reflekterat blixtljuset så att de syns i bilden. Detta fenomen beror inte på något fel. [Mer information]

Närbildsläget (makroläget) fungerar inte.
 • Kameran ställer in skärpan automatiskt. Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där. Det kan ta en liten stund att ställa in skärpan för motiv som är väldigt nära kameran.

 • (Landskap) eller (Skymningläget) är valt bland scenlägena.

Datumet och klockan visas inte på skärmen.
 • Datumet och klockan visas inte under tagning. De visas endast under uppspelning.

Det går inte att lägga på datum på bilder.
 • Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Genom att använda ”PlayMemories Home” går det dock att skriva ut eller lagra bilder med datum. [Mer information]

Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren och håller den halvvägs nedtryckt.
Färgerna i bilden är fel.
Det uppstår vita eller lila ränder i ljusa delar av motivet, eller hela bilden blir rödaktig på skärmen.
 • Detta fenomen kallas för färgsudd. Detta fenomen beror inte på något fel. Ränderna kommer inte med i den lagrade bilden för stillbilder, men för panoramabilder eller filmer kan det hända det kommer med ränder eller ojämnheter i färgerna.
  (”Ljusa områden” här innebär solen eller starka lampor som är mycket ljusare än området runtomkring.)

Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe.
 • Kameran försöker göra bilden på skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare när det är mörkt runtomkring. Bilden som spelas in påverkas inte.

Röda ögon i bilden.
 • Ta bilden med blixt på ett avstånd innanför blixtens räckvidd.

 • Öka belysningen i rummet och ta om bilden.

 • Retuschera bilden med hjälp av [Retuschering] [Rödögekorrigering] på visningsmenyn [Mer information], eller rätta till den med hjälp av ”PlayMemories Home”.[Mer information]

Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
 • Detta fenomen beror inte på något fel. Prickarna blir inte inspelade.

Det går inte att ta flera bilder i följd.
 • Batteripaketet är för svagt. Sätt i ett uppladdat batteripaket.

Samma bild tas flera gånger.