Datorer

”Memory Stick PRO Duo”minneskort känns inte igen i en dator med ”Memory Stick”-fack.
 • Kontrollera att datorn och ”Memory Stick”-läsaren/skrivaren har stöd för ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort. Om du använder en dator eller ”Memory Stick”-läsare/skrivare av något annat fabrikat än Sony så kontakta den tillverkaren.

 • Om datorn saknar stöd för ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort så anslut kameran till datorn. Då känner datorn igen ”Memory Stick PRO Duo”-minneskortet. [Mer information]

Datorn upptäcker inte kameran.
 • Om batterinivån är för svag så sätt i ett uppladdat batteripaket.

 • Använd den speciella USB-kabeln (medföljer).

 • Koppla loss den speciella USB-kabeln både från datorn och från kameran, och sätt sedan i den ordentligt igen.

 • Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet och musen.

 • Anslut kameran direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat.

Det går inte att importera bilder.
 • Om man tar bilder med ett minneskort som är formaterat i en dator, kan det hända att det inte går att importera de bilderna till datorn. Använd ett minneskort som är formaterat i den här kameran. [Mer information]

”PlayMemories Home” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
 • Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen.

Det går inte att spela upp bilder på datorn.
 • Om du använder ”PlayMemories Home” så se ”Hjälpguide för PlayMemories Home”. [Mer information]

 • Kontakta datorns eller programmets tillverkare.

Bilden och ljudet avbryts av störningar vid uppspelning av filmer på en dator.
 • Filmen spelas upp direkt från internminnet eller minneskortet. Importera filmen till datorn med hjälp av ”PlayMemories Home” och spela upp den på datorn. [Mer information]

Bilder som har exporterats till en dator går inte att spela upp på kameran.
 • Exportera dem till en mapp som kameran känner igen, t.ex. ”101MSDCF”.