Övrigt

Bilden är suddig.
  • Det har bildats imma på linsen. Stäng av kameran och låt den ligga påslagen i ungefär en timme innan du använder den.

Kameran stängs av med objektivet i utskjutet läge.
  • Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket och slå på kameran igen.

  • Försök aldrig trycka in objektivet när det slutat röra sig.

Kameran blir varm när den används länge i taget.
  • Detta fenomen beror inte på något fel.

Klockinställningsskärmen tänds när kameran slås på.
  • Det inbyggda återuppladdningsbara backup-batteriet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket och låt kameran ligga avstängd i minst ett dygn.

Datumet eller klockan är fel.
  • Ändra inställningen på MENU (Inställningar) [Klockinställningar] [Datum- & klockinst.].